Nagelinfektion

PRIS 300 kr

Vad är nagelbandsinfektion?

En nagelbandsinfektion, eller på fackspråk paronyki, är en inflammation eller infektion i mjukvävnaden runt en fingernagel. Tillståndet förekommer i en akut och en kronisk form. Den här artikeln handlar om den akuta formen som varar mindre än sex veckor, och som oftast beror på en infektion med bakterier.  

Nagelbandsinfektion är vanligt och förekommer i alla åldrar, även hos spädbarn. 

Symtom

Vanliga symtom är smärta, ömhet och svullnad i huden strax bredvid nageln. Det angripna området är rött och svullet och hos vissa har det bildats var under huden som ser ut som en vit-gulaktig förändring under huden. Om infektionen inte behandlas kan den sprida sig till nagelrotsområdet. Infektionen kan i sällsynta fall breda ut sig under nageln till den andra sidan och resultera i infektion i nagelvallarna på båda sidor av nageln. I mycket sällsynta fall kan infektionen sprida sig upp över hela fingret i underhuden, och nageln kan lyftas upp av underliggande var.

Orsak

Ofta beror tillståndet på en mindre skada som förstör den fysiska barriären mellan nageln och omgivande hud. Det handlar framför allt om sådant som nagelbitning, fingersugning, manikyr eller konstgjorda naglar. Bakterier kan då tränga in under nagelbandet, föröka sig och ger upphov till en infektion.  

I ovanliga fall beror en akut nagelbandsinflammation på läkemedel som används för att bekämpa cancer eller reumatisk sjukdom. 

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av en beskrivning av typiska symtom tillsammans med fynd man gör i samband med inspektion av fingrarna. Blodprover och prover för att bedöma vilka bakterier det är som utlöser infektionen behövs vanligen inte. 

Behandling av nagelbandsinfektion

Målet med behandlingen är att få bort mikroorganismerna och därmed bota inflammationen. Dessutom är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika nya infektioner. 

Vilken behandling som väljs beror på hur utbredd infektionen är. Icke-kirurgisk behandling används om det inte finns någon varbildning. Om det finns var måste man göra ett litet snitt för att tömma ut varet. 

Man kan själv behandla tillståndet genom att bada fingret i ljummet/varmt vatten tre till fyra gånger om dagen i 10–15 minuter. Omslag med ett desinfektionsmedel som till exempel receptfri alsolsprit kan ha effekt för att svälla av huden och döda bakterier. 

Behandling med antibiotika rekommenderas endast om infektionen har blivit allvarlig, med en infektion av hela fingertoppen. Det kan också ges om man har ett nedsatt immunförsvar.

När bör du söka vård?

Om du har stora besvär med smärta och varbildning bör du vända dig till sjukvården. Det gäller även om nagelinfektionen inte blir bättre och du får en inflammerad eller infekterad tå/finger, trots att du själv har försökt lindra dina besvär. 

Sök vård direkt om du i samband med nagelinfektionen får hög feber och känner dig allmänpåverkad, särskilt om du har diabetes eller någon annan sjukdom som minskar blodtillförseln till tårna/fingrarna. Du behöver även söka vård om du har smärta och domningar i tårna/fingrarna.

Kontakta oss