Öroninflammation

PRIS 300 kr

Vad är akut öroninflammation?

Det är en akut infektion av slemhinnan i mellanörat, i cirka 70 % av fallen förorsakad av bakterier. Ofta uppstår infektionen efter en vanlig förkylning. Infektionen gör att det uppstår var i mellanörat som gör att trycket i mellanörat stiger, något som framkallar smärta. 

Symtom

Det vanligaste symptomet vid öroninflammation är öronsmärta. Man kan även få feber, lock för örat eller tillfälligt försämrad hörsel. Hos barn syns ofta nedsatt aktivitetsnivå, sämre aptit och störd sömn.

Smärtan vid öroninflammation beror på att det bildas var bakom trumhinnan eftersom slemhinnorna har svullnat och täppt till den kanal som annars leder bort vätska från örat. Då ökar trycket på trumhinnan. Om trycket blir så högt att trumhinnan spricker kan det rinna blod eller var från örat.

Förekomst

Tillståndet är allra vanligast under tvåårsåldern. Ungefär 70 % av dessa barn har haft mellanöreinflammation, och vart femte barn har redan haft 3 episoder eller fler. Den höga förekomsten och det faktum att de allra flesta öroninflammationer går över av sig själva, gör att man se akut mellanöreinflammation som ett naturligt fenomen. Det utgör en del av den gradvisa mognandet av ett barns immunsystem. 

Två till fyra episoder med mellanöreinflammation är inte ovanligt hos många småbarn. Får barnet inflammationer oftare än detta, bör du emellertid diskutera detta med din läkare.

Orsak

Tillståndet förekommer oftare under höst- och vintersäsong. En viktig faktor som nämnts är att det kan vara trånga förhållanden i mellanörat och i örontrumpeten. Dessutom kan en immunologisk omognad av slemhinnan i mellanörat vara en faktor. Det betyder att små barn ofta drabbas. Ju yngre barnet är när det får sin första öroninflammation, desto större är risken för nya öroninflammationer. Tillståndet förekommer oftare om föräldrar eller syskon har haft många öroninflammationer. Stora halsmandlar (tonsiller) och stora falska halsmandlar (adenoider) kan förekomma samtidigt med upprepade öroninflammationer. 

Det finns inget bevis på att användning av napp ökar risken för mellanöreinflammation

Diagnos

Besvären är vanligtvis karakteristiska och diagnosen kan med en viss grad av säkerhet ställas på basis av sjukdomshistorien (anamnesen). Det gäller speciellt om var rinner ut ur hörselgången. 

Vid en vanlig öronundersökning (se teckningen av trumhinnan) kan läkaren oftast bekräfta eller avfärda att det föreligger en mellanöreinflammation. Undantaget är om vax i hörselgången stänger för insynen till trumhinnan. Ibland är det tveksamt om det föreligger en mellanöreinflammation och en ny bedömning kan behövas efter ett par dagar. 

Om barn får öronvärk på natten kan man avvakta till nästföljande dag för att få en bedömning, om inte barnet är slött eller på annat sätt allmänpåverkat.

Behandling

I de flesta fall är det inte nödvändigt med antibiotika eftersom kroppen klarar av att besegra sjukdomen på egen hand. För barn mellan ett och tolv år rekommenderas inte antibiotika vid okomplicerad mellanöreinflammation. Man vet att många av alla öroninflammationer går över av sig själva inom loppet av cirka tre dagar. I början är därför behandlingen inriktad på att behandla smärtor och feber. 

När de karakteristiska besvären uppkommer kan man försöka med högläge (huvudet högre än resten av kroppen) och smärtstillande läkemedel som till exempel paracetamol eller ibuprofen (barn över 6 år). Antibiotika rekommenderas enbart om trumhinnan har spruckit, hos barn under 2 år som har mellanöreinflammation på båda sidor, om allmäntillståndet blir mycket dåligt på grund av sjukdomen eller om det inte sker en förbättring inom loppet av två till tre dagar. Hos vissa barn med ökad risk rekommenderas antibiotika. Barn med ofta återkommande öroninflammationer (”öronbarn”) kan behöva antibiotika ofta och de behöver särskild uppföljning. Barn under ett år och alla över tolv år bör ges antibiotika, i första hand penicillin. 

Både barn och vuxna som har problem med återkommande öroninflammationer eller vätska i örat kan få ett rör i trumhinnan. Röret gör att eventuell vätska som samlas bakom trumhinnan rinner ut.

Förskola/dagmamma

Barn med öroninflammation kan vara på förskola så länge de inte har ett försvagat allmäntillstånd eller feber över 38 grader.

När bör du söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn har ont i örat och värken är kvar efter ett dygn, eller om det rinner vätska från örat. Spricker trumhinnan ska du också vända dig till sjukvården. Sök vård akut om du eller ditt barn:
      har ont i örat och samtidigt har stel nacke och känsla av trötthet och svaghet
      har ont i örat, hög feber och mår väldigt dåligt
      har ont i örat, är yr och har svårt med balansen
      är röd och svullen bakom örat eller om örat är så svullet att det står ut.

Kontakta oss