Receptförnyelser

Hos Legehuset kan du få hjälp att förnya recept – även de recept som du fått utskrivna av en annan vårdgivare än oss.

PRIS 300 kr

Förutsättningarna för att vi ska kunna förnya ett recept är att det aktuella läkemedlet finns med på den nationella läkemedelsförteckningen (på eHälsomyndigheten kan du läsa mer om läkemedelsförteckningen) över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna och att vi har din tillåtelse att verifiera detta. 

Våra läkare arbetar utifrån nationella riktlinjer och anvisningar från läkemedelsverket. Förskrivning av receptbelagd medicin och receptförnyelser sker efter läkarbedömning. Eftersom behandlingen med läkemedel oftast kräver regelbunden uppföljning så förnyar vi recept endast för en kortare tid. 

Vi förnyar aldrig och är mycket återhållsamma med förskrivning av narkotikaklassade preparat.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT