Covid-19 Vaccination

Legehuset hjälper på uppdrag av Västra Götalandsregionen till med massvaccinationen av Västra Götalands invånare.

All information om tidsbokning och Covid-19 vaccination hittar ni här. Sidan uppdateras fortlöpande med den senaste informationen. 

Legehuset vaccinerar Västra Götalands invånare mot Covid-19​

På uppdrag av Västra Götalandsregionen har Legehuset fått förtroendet att hjälpa till med massvaccinationen av Västra Götalands invånare.

Totalt rör det sig om 21 stadsdelar i Västra Götaland där Legehuset kommer att bistå med Covid-19 vaccination för fas 4, vilket inkluderar alla mellan 18-59 år som inte tillhör riskgrupper.

Massvaccinationen beräknas dra igång i maj eller juni – beroende på Covid-vaccin tillgängligheten.

Information om när vaccineringen startar i din ort kommer att göras i alla Legehusets-kanaler, lokal press samt genom. Tidsbokningen kommer gå att göra på denna sida samt genom 1177.se. 

Just nu vaccinerar vi personer födda 1981 eller tidigare samt personer i riskgrupp över 18 år.

Se lediga tider för din ort genom att klicka på Boka.

Vaccination mot Covid-19 - Bokning öppen för Västra Götaland

Vi har nu öppnat tidsbokningen för Covid-19 vaccination för boenden i Västra Götaland. Just nu är bokningen öppen för dig som är född 1981 och tidigare samt personer i riskgrupp över 18 år. För att se lediga tider klicka på "boka" eller din ort i menyn ovan.

Kommuner med tillgängliga tider – V.25

Tidsbokning är för närvarande tillgänglig i följande kommuner: Ale, Herrljunga, Mark, Stenungsund, Svenljunga, Ulricehamn, Göteborg (Hammarkullen) och Göteborg (Biskopsgården).

Reservlista för Covid-19 vaccination - Region Västra Götaland

Om du är uppskriven på listan och erbjuds en dos vaccin så kommer vi ringa upp dig på det telefonnummer du angett. Du behöver då kunna ta dig till vår mottagning med kort varsel. Endast du som blivit uppringd och fått en tid kommer kunna vaccineras. 

Reservlistan är för närvarande endast öppen för dig som är född 1981 eller tidigare samt är 18 år och äldre i riskgrupp .  Vänligen notera att personer som inte uppfyller kriterierna kommer att nekas på plats. Det är inte möjligt att få reservdoser på drop-in.

Hur går det till?

 • Vi kommer att kontakta dig på det telefonnummer som du uppgivit. Får vi inget svar går vi vidare i listan.
 • Du behöver kunna garantera att du kan komma till vaccinationsplatsen inom 30 minuter.
 • Hör du inget från oss betyder det att dosen gått till någon annan. 

Varför är det bra att vaccinera sig?

Vanliga frågor och svar - Covid-19 vaccination

Massvaccinationen beräknas dra igång i maj eller juni. Så fort den är igång kommer det att finnas en bokningslänk på denna sida. Det kommer även gå att boka tider på 1177.se.

Nej, vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig.

Tid för Dos 2 skickas ut automatiskt till dig inom två veckor från att du har fått Dos 1. 

Det går inte att välja vaccin. Vilket vaccin mot Covid-19 du blir tilldelad bestäms av regionen. 

Om en kvinna har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination även om hon är gravid. Det gäller:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan. Logistik och rutiner vid ordination av vaccination sker enligt regionala riktlinjer.

I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen.

Generellt erbjuds inte barn vaccination mot covid-19 i nuläget. Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Med barn menas personer som är upp till och med 17 år.

För de barn som ändå riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra stor nytta för att skydda barnet från allvarlig sjukdom i covid-19 kan vaccination erbjudas.

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk. Studier pågår för att få reda på hur länge skyddet efter covid-19 vaccin varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.

Beroende på vilket vaccin som används, tar det olika lång tid och behövs olika antal doser för att ge ett bra skydd mot covid-19. Se listan på frågan under. 

Nedan är den ungefärliga tidsintervallen mellan dos 1 och 2. Regionala skillnader  kan förekomma beroende på den lokala tillgången till vaccin. 

 • Pfizer/BioNTechs vaccin – 7 veckor
 • Modernas vaccin – 6 veckor
 • AstraZenecas vaccin Vaxzevria – 9 veckor
 • Covid-19 Vaccine Janssen – endast 1 dos behövs

Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vaccinationens effekt på smittspridning har inte studerats i tillräcklig omfattning för att vi ska veta hur mycket vaccinationen bidrar till att stoppa smittan. Med nuvarande kunskap är det viktigt att vi använder alla tillgängliga åtgärder samtidigt.

För att bromsa smittspridningen behöver vi därför, under tiden som vaccinationerna pågår, fortsätta att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Det är vanligt att få biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen. Du kan läsa mer om biverkningar här.

I särskilda fall ska en läkare bedöma om du ska ta den andra dosen vaccin. Det är om du:

 • behövde sjukvård efter den första dosen vaccin mot covid-19
 • tidigare har haft covid-19 och efter den första dosen vaccin mot covid-19 fick kraftiga biverkningar i form av hög feber och sjukdomskänsla i mer än ett dygn.

Kontakta i dessa fall din vård- eller hälsocentral innan dos två. Det är också viktigt att du eller din vårdgivare rapporterar de misstänkta biverkningarna. Information om hur du gör det finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Ja, i dagsläget rekommenderar vi att personer som har haft covid-19 ska vaccineras med två doser (av de vacciner som ges i två doser), även om du redan kan ha ett visst skydd efter sjukdomen. Två doser ger dig ett förstärkt och förlängt skydd mot covid-19.

Från den dagen du fyller 18 år räknas du in i fas 4. Du kommer alltså att få vaccinera dig när din region vaccinerar personer som är 18 år och äldre och som inte har vaccinerats i tidigare faser.

 

Efter att man vaccinerat sig med båda doserna, bildas det T-celler i kroppen.  Den immunresponsen brukar ta ca 3-4 veckor. Man kan redan 2-3 veckor efter första dosen få ett litet antal T-celler, men inte tillräckligt för att kunna utläsa ur ett venöst T-cellstest. Läs mer om t-celler här. 

 

Riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom

Legehusets reservlista för Covid-19 vaccination i Region Västra Götaland hittar ni här.

Antalet lediga tider beror helt på hur tillgången av vaccin ser ut i din ort. Så fort vi har tillgång till vaccin så släpper vi fler tider utifrån prioritetsordning. 

Det finns inga garantier på att man få får en tid trots att man skrivit upp sig på reservlistan. Reservlistan utgår från prioritetsordning och du kontaktas endast vid eventuella avbokningar.