Barnvaccination

Vaccinering av barn från spädbarnsålder och upp till 16 års ålder har länge varit aktivt i Sverige. Eftersom det är frivilligt att delta i vaccinationsprogrammet finns det ett fåtal som väljer bort det även fast majoriteten väljer att delta. Det har länge funnits misstankar om att vaccinering av barn kan leda till autism, specifikt vaccinering mot mässling. Informationen kom från en artikel skriven år 1998 och det har senare framkommit att artikeln innehöll förfalskad information och var medvetet vilseledande. Under åren som har gått har ingen koppling kunnat bevisas mellan mässling och autism. Den ökade mängden som inte vaccinerar sina barn har i sin tur lett till att olika sjukdomar, som nästan varit utrotade, kommit tillbaka.


Risker med barnvaccination:

Risken för autism med vaccination mot mässling är inte bevisad på något sätt, men det kan finnas ett fåtal risker med att vaccinera barn. Dessa är dock ytterst ovanliga och fördelarna med vaccinering överväger. Vaccinering kan ha sina biverkningar men de allra flesta går över av sig själva inom några dagar, exempelvis feber eller ömhet kring injektionsområdet. Att få allvarliga biverkningar som allergireaktioner är ytterst ovanligt. Om ett barn inte vaccineras kan det i vuxen ålder leda till allvarligare sjukdomar.

Fördelar med vaccination av barn:

Den största fördelen med att vaccinera barn är att förhindra att barnet smittas av någon allvarlig sjukdom och därmed även bidrar till ytterligare smittspridning. Vaccinering i tidig ålder förhindrar även att insjukna i barnsjukdomar senare i vuxen ålder då sjukdomen kan bli mer allvarlig. I de fall majoriteten eller samtliga barn i ett land vaccineras, kan det leda till att en sjukdom utrotas.

Kontakta oss