Difteri

VACCINATION

DIFTERI

Difteri

Vaccin mot difteri ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet och därför är sjukdomen väldigt ovanlig i Sverige. Smittan sprider sig från individ till individ via luften eller exempelvis genom att dricka ur samma vattenflaska som en smittad person druckit ur. God hygien samt vaccinering mot difteri är det bästa sättet att skydda sig. Sjukdomen är fortfarande aktuell i flera länder runt om i världen och kan tyvärr leda till dödsfall. Difteri är speciellt farligt för barn och vuxna över 40 år.

Uppdatering av vaccin mot difteri:

Barn vaccineras mot difteri även om sjukdomen är ovanlig i Sverige. Dock kan det finnas anledning att förnya vaccinet i vuxen ålder. Eftersom vaccinet inte ger ett skydd för resten av livet är det viktigt att se över sitt skydd om en resa planeras till ett land där smittan kan förekomma. Har det gått 15 år senast du vaccinerade dig mot difteri? – Då kan vaccinet behöva förnyas inför en resa till ett land med risk för sjukdomen.

Vilka länder behövs ett vaccin mot difteri?

Difteri sprids oanses att difteri finns i utvecklingsländer. Sjukdomen förekommer inte i alla utvecklingsländer, men många. Se över rekommendationerna kring difteri i god tid innan avresa.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.