Difteri

Difterivaccin ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet och därför är sjukdomen väldigt ovanlig i Sverige. Smittan sprider sig från individ till individ via luften eller exempelvis genom att dricka ur samma vattenflaska som en smittad person druckit ur. God hygien samt vaccinering mot difteri är det bästa sättet att skydda sig. Sjukdomen är fortfarande aktuell i flera länder runt om i världen och kan tyvärr leda till dödsfall. Difteri är speciellt farligt för barn och vuxna över 40 år.

PRIS: 430 kr

Tidsåtgång: 15min

Uppdatering av difterivaccin:

Barn vaccineras mot difteri även om sjukdomen är ovanlig i Sverige. Dock kan det finnas anledning att förnya vaccinet i vuxen ålder. Eftersom vaccinet inte ger ett skydd för resten av livet är det viktigt att se över sitt skydd om en resa planeras till ett land där smittan kan förekomma. Har det gått 15 år senast du vaccinerade dig mot difteri? – Då kan vaccinet behöva förnyas inför en resa till ett land med risk för sjukdomen.

Vilka länder behövs ett vaccin mot difteri?

Överlag anses att difteri finns i utvecklingsländer. Sjukdomen förekommer inte i alla utvecklingsländer, men många. Se över rekommendationerna kring difteri i god tid innan avresa.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT