Gammaglobulin

Globulin finns i blodet och har en mycket viktig roll för att hjälpa immunförsvaret. I det vardagliga språket kallas detta för antikroppar, vilka har ett flertal olika användningsområden.Vad används gammaglobulin till?

Gammaglobulin är inte ett vaccin utan det är istället en metod för att bidra till färdiga antikroppar mot just hepatit A i detta fall. Gammaglobulinet ger ett grundligt skydd mot hepatit A men varar endast i ungefär 6–8 veckor. Vaccinering ger ett mer långvarigt skydd eftersom immunförsvaret då bildar egna antikroppar vilket i sin tur leder till ett säkrare skydd.

Har gammaglobulin några biverkningar?

Jämfört med vaccin som injiceras på överarmen, injiceras istället gammaglobulin högre upp på skinkan. Biverkningarna liknar andra vaccin, det vill säga ömhet och smärta kring injektionsområdet. Andra biverkningar som är vanligt förekomna är feber och huvudvärk.

Kontakta oss