Grundskydd och vaccination

Vaccination mot grundskydd - Vi finns i Stockholm, Göteborg, Partille, Linköping och Örebro

Difteri, stelkramp och kikhosta förekommer i hela världen. I Sverige ingår vaccinering mot sjukdomarna i barnvaccinationsprogrammet. För att bibehålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta behövs en påfyllnadsdos vart tjugonde år. Om du nyligen fyllt 30 år är det dags att se över ditt grundskydd. Legehusets målsättning är att erbjuda marknadens prisvänligaste Grundskydd. Hittar du grundskydds-vaccination hos någon privat vaccinationsmottagning till ett lägre pris så matchar vi det. 

Pris för grundskydd: 455kr.

Boka din tid idag, så hjälper vi dig med din vaccination mot grundskydd. Vi vaccinerar mot grundskydd på alla våra mottagningar i Stockholm, Göteborg, Partille, Linköping och Örebro. Vårt mål är att kunna erbjuda marknadens bästa pris på vaccin mot grundskydd, vi erbjuder därför prisgaranti på alla våra vaccinationer*. 

 

I vilka städer vaccinerar ni mot grundskydd? 

Vi vaccinerar på alla våra mottagningar i Stockholm (Kista, Hammarby Sjöstad och Tyresö), Göteborg, Partille, Linköping och Örebro.

*Hur funkar er prisgaranti på vaccination?

Vi erbjuder prisgaranti mot andra privata vårdgivare på vaccination och läkarintyg. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Partille, Örebro och Linköping.

Prisgarantin gäller på ordinarie pris. Prisgarantin gäller inte mot tillfälliga kampanjer samt andra erbjudanden.


Grundskydd - Difteri, stelkramp, och kikhosta - 455kr

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar kopplade till Grundskydd

Grundskydd är ett paraplybegrepp som är applicerbart på samtliga vacciner.  Du får ett fullgott grundskydd när du mottagit samtliga doser av ett vaccin.

När vi talar om grundskydd i en allmän mening refererar vi till de vaccinationer som ges under grundskolegången, i det som heter det nationella barnvaccinationsprogrammet.  

I detta vaccinationsprogram erbjuds vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio, pneumokocker, påssjuka, Influensa typ B, röda hund, mässling, hepatit b, rotavirus samt HPV till alla skolungdomar.

Majoriteten av vaccinen i barnvaccinationsprogrammet ger ett skydd livet ut. Men vaccinen för difteri, kikhosta och stelkramp kräver påfyllnadsdoser för att du ska ha kvar skydd.  

Vaccin som ingår i grundskydd är difteri, stelkramp och kikhosta. Grundskyddsvaccin ges som ett kombinationsvaccin och ger då skydd mot samtliga tre sjukdomar.  

Den angivna rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att fylla på grundskyddet vart 20:e år. Om du mottog samtliga vaccin i barnvaccinationsprogrammet bör du fylla på någon gång efter det att du fyllt 30 år.  

Vid resor till utlandet ökar risken för att möta på någon av de virus eller bakterier som föranleder sjukdomarna som vaccinet ger skydd mot. Om du inte har fyllt på ditt grundskydd löper du risk att bli allvarligt sjuk vid besök i utlandet eller, även här i Sverige. 

Vad är difteri?

Difterivaccin ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet och sprider sig från individ till individ via luften eller exempelvis genom att dricka ur samma vattenflaska som en smittad person druckit ur. God hygien samt vaccinering mot difteri är det bästa sättet att skydda sig. Sjukdomen är fortfarande aktuell i flera länder runt om i världen och kan tyvärr leda till dödsfall. Difteri är speciellt farligt för barn och vuxna över 40 år.

Varför ska man ta en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri?

Barn vaccineras mot difteri även om sjukdomen är ovanlig i Sverige.  Eftersom vaccinet inte ger ett skydd för resten av livet är det viktigt att se över sitt skydd som vuxen då smittan fortfarande förekommer i ett flertal länder. Har det gått 15 år senast du vaccinerade dig mot difteri? – Då kan vaccinet behöva förnyas inför en resa till ett land med risk för sjukdomen.

I vilka länder behövs ett vaccin mot difteri?

Överlag anses att difteri finns i utvecklingsländer. Sjukdomen förekommer inte i alla utvecklingsländer, men många. Se över rekommendationerna kring difteri i god tid innan avresa.
 
Läs mer om difteri här
 

Vad är kikhosta?

Kikhosta är vanligare bland barn än bland vuxna. Dock är det inte ovanligt att även vuxna blir sjuka eftersom kikhosta är en smittsam sjukdom. Symptomen för kikhosta är bland annat en långvarig och svår hosta.

När sjukdomen pågått i ungefär en vecka med intensiv hosta uppkommer segt slem som ger svårigheter med andningen. I det stadiet kan ett pipande ljud höras vid inandning. Det kallas för kikning och är grunden till sjukdomens namn. Bakterien som orsakar sjukdomen fäster sig på olika vävnader i luftvägarna och sprider sig. Kikhosta är en droppsmitta och förs vidare med hostan som går via luftvägarna.

Har vaccin mot kikhosta några biverkningar?

Under år 1996 infördes ett nytt vaccin, acellulära (cellfria), vilket innebär att vaccinet har en minskad risk för biverkningar. Trots detta kan det förekomma kortvariga och lätta biverkningar som rodnad, klåda, ömhet och svullnad kring injektionsområdet. Det kan även uppstå biverkningar som illamående, sjukdomskänsla, huvudvärk och feber efter vaccinationen.

Läs mer om kikhosta här.

Vad är stelkramp?

Eftersom vaccination mot stelkramp har funnits i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet väldigt länge är sjukdomen ytterst sällsynt i Sverige. Den kan dock återkomma eftersom sjukdomen finns kvar runt om i världen. Stelkramp är en sjukdom som orsakar okontrollerade muskelkramper och kan ge mycket allvarliga följder som andningssvårigheter och i värsta fall dödsfall. Bakterien som orsakar stelkramp finns i jord och smuts och smittar oftast genom att jord kommer i kontakt med ett sår på kroppen. Smitta kan även förekomma via bett från djur. Det är därför viktigt att alltid rengöra sår ordentligt och vid misstanke om smitta snarast uppsöka vård.

 

När behövs vaccinering mot stelkramp?

Vaccination mot stelkramp inte är livslångt. Beroende på hur många gånger en individ fått vaccinet kan det vara bra att ta en påfyllnadsdos efter 10 till 20 år. Vid resor utomlands är det särskilt relevant att se över sitt skydd mot stelkramp. Många länder har inte samma hygieniska förhållanden som i Sverige. Det kan vara bra att tänka på att ta en påfyllnadsdos för att återaktivera eller förstärka skyddet inför resa.
Läs mer om stelkramp här
 

Vänligen välj klinik för tidsbokning.

Boka tid genom att välja mottagning och ledig tid.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccinationer eller våra andra tjänster.