Gula febern

VACCINATION

gULA FEBERN

Gula febern

Gula febern är en väldigt farlig virussjukdom som förekommer i framförallt norra Sydamerika, Centralamerika och Afrika. Dödligheten är mycket hög och varje år dör tiotusentals människor till följd av gula febern. Symptomen på sjukdomen är illamående, feber, smärta i kroppen och skador på levern. Eftersom levern tar skada syns ett gulaktigt utseende på huden, vilket också gett upphov till sjukdomens namn.
Enligt statistik från Världshälsoorganisationen, WHO, insjuknar omkring 200 000 personer i gula febern varje år. Ungefär 30 000 människor dör. Gula febern sprids via myggor och apor, vilket gör det omöjligt att utrota eller kontrollera sjukdomen helt. Dock finns det vaccinering mot gula febern och allt fler personer vaccineras mot det.

PRIS: 535 kr

Varaktighet: 15min

När behövs vaccinering mot gula febern?

Gula febern är en av de farligaste virussjukdomen en turist kan drabbas av. Därför rekommenderas alla som ska resa till länder där risk för smitta finns, att vaccinera sig mot gula febern. Samtliga länder i Afrika och Sydamerika har hög smittrisk. Gula febern är en så allvarlig sjukdom att flera länder kräver ett vaccinationsintyg för att resa in i landet. Även länder där gula febern inte förekommer kan kräva ett vaccinationsintyg om du tidigare varit i ett land där risk för smitta finns. Individer som är gravida eller har nedsatt immunförsvar bör inte vaccinera sig mot gula febern då det kan förekomma komplikationer

Har vaccin mot gula febern några biverkningar?

Milda biverkningar som svullnad, rodnad och klåda kring injektionsområdet är vanliga. Allvarliga biverkningar av vaccinet är väldigt ovanligt men kan uppkomma i enstaka fall. Exempelvis kan det förekomma allergiska reaktioner eller i extremt sällsynta fall, en form av gula febern.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster. 

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT