Hepatit A

VACCINATION

HEPATIT A

Hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som i huvudsak påverkar levern och ger huden en gulaktig ton. Därför kallas sjukdomen även gulsot. För väldigt få personer som drabbas av smittan kan mer allvarliga leverskador uppstå men det är en ovanligare följd av sjukdomen. Människor blir främst smittade genom att mat och dryck inte handskats med den renlighet och goda hygien som krävs. Symtom på sjukdomen är kräkningar, illamående, trötthet och feber. Majoriteten av människor som blir sjuka tillfrisknar helt.

PRIS Vuxen: 475 kr

PRIS Barn: 385 kr

Varaktighet: 15min

När behövs vaccinering mot hepatit A?

Vaccinering mot hepatit A rekommenderas vid resa till ett flertal länder i världen. Bland annat länder i Asien, Afrika, Östeuropa och Sydamerika. Vaccinering mot hepatit A görs genom en dos vaccin antingen en eller flera veckor innan en utlandsresa. Skyddet räcker då i ungefär ett år. Relevant att tänka på är att en andra dos som tas 6-12 månader efter första dosen kan ge ett skydd i upp till 30 år. Dock innebär vaccinet mot hepatit A inte ett 100-procentigt skydd. Det kan fortfarande finnas en smittorisk, speciellt för individer i riskgrupper.

Har vaccin mot hepatit A några biverkningar?

Som för de flesta vaccin, är biverkningarna från vaccin mot hepatit A milda och förekommer i form av irritation, svullnad och ömhet kring injektionsområdet. Det är ovanligt att få illamående som biverkning men kan det kan förekomma i enstaka fall. Allvarligare biverkningar än så är väldigt sällsynta.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.