Hepatit B

VACCINATION

HEPATIT B

Hepatit B

Denna virussjukdom är släkt med hepatit A. Till skillnad från hepatit A smittar inte hepatit B lika lätt. Smittspridning av hepatit B förekommer genom blod eller kroppsvätskor. Exempelvis överförs smittan genom nålar från en smittad person till en frisk person. Smittan kan även överföras genom sexuellt umgänge.

PRIS Vuxen: 375 kr

PRIS Varaktighet: 325 kr

Varaktighet: 15min

Symptom för hepatit B:

Till skillnad från hepatit A kan en individ endast smittas av hepatit B en gång. Symptomen på de olika sjukdomarna liknar dock varandra i form av feber, huvudvärk, ledvärk, gulaktig utseende på huden och även illamående. Hepatit B anses inte som farlig utan mer som en obehaglig sjukdom. Dock finns det vissa fall då sjukdomen kan vara kronisk. Vaccination mot hepatit B finns tillgängligt för både barn och vuxna.

När behövs vaccination mot hepatit B?

Eftersom hepatit A och hepatit B är besläktade brukar de flesta vaccinera sig mot båda sjukdomarna med ett kombinationsvaccin. Vaccination mot hepatit A och hepatit B behövs vid utlandsresor till länder med smittrisk. Länder i Asien, Sydamerika och Afrika är de vanligaste delarna av världen där vaccination kan behövas. I Sverige är det väldigt ovanligt att bli smittad med hepatit B.

Har vaccin mot hepatit B några biverkningar?

Milda biverkningar förekommer som svullnad, rodnad och irritation kring injektionsområdet. Detta försvinner dock av sig självt inom några dagar. Biverkningar som huvudvärk eller feber är ovanligare och även de går snabbt över. Det är extremt ovanligt med allvarligare reaktioner på vaccin mot hepatit B.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.