Influensavaccin

Influensa är en årlig virussjukdom som är smittsam framförallt vintertid i Sverige. Gravida, äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Influensa kan leda till dödsfall bland riskgrupperInfluensa är en årlig virussjukdom som är smittsam framförallt vintertid i Sverige. Gravida, äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Influensa kan leda till dödsfall bland riskgrupperna men de flesta som blir sjuka i Sverige tillfrisknar efter en tid. Exempel på symtom som förekommer i samband med influensa är hosta, feber, ledvärk och huvudvärk.na men de flesta som blir sjuka i Sverige tillfrisknar efter en tid. Exempel på symtom som förekommer i samband med influensa är hosta, feber, ledvärk och huvudvärk.

PRIS: 300 kr

Tidsåtgång: 15min

När behövs vaccinering mot influensa?

Personer i riskgrupper är de som främst rekommenderas att vaccinera sig. Dessa är exempelvis gravida, äldre och personer med kronisk sjukdom som astma eller diabetes.
Vaccinering är det bästa sättet att skydda sig och andra mot influensa. Även den som inte själv befinner sig i en av riskgrupperna minskar risken att sprida viruset vidare.

Har vaccin mot influensa några biverkningar?

Det förekommer milda biverkningar i samband med alla vaccinationer. Dessa är rodnad, svullnad och klåda kring injektionsområdet. Viktigt att notera är att vaccin i de flesta fall är baserat på äggprotein, äggallergiker ombeds rådfråga någon av våra läkare som alltid är på plats innan vaccinering mot influensa för att undvika allergisk reaktion.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT