Influensavaccin

Vaccination - Influensavaccin 2022

Influensa är en årlig virussjukdom som är smittsam framförallt vintertid i Sverige. Gravida, äldre och personer med underliggande sjukdomar drabbas hårdast. Influensa kan leda till dödsfall bland riskgrupperna men de flesta som blir sjuka i Sverige tillfrisknar efter en tid. Exempel på symtom som förekommer i samband med influensa är hosta, feber, ledvärk och huvudvärk.

Pris för influensavaccination: Gratis för dig som är äldre än 65 år eller i riskgrupp och boendes i Stockholm från och med den 8e november. 

Pris för övriga: 245 SEK 
För att boka klicka på ”Boka” eller välj din mottagning nedan. ’

Influensavaccin - Riskgrupper och 65 år och äldre vaccinerar sig helt kostnadsfritt*. *Gäller just nu endast i Stockholm från och med den 8e november. Du kan förboka en tid redan idag.

Vad är skillnaden mellan influensa och covid-19?

Symptomen för den årliga influensan och Covid-19 är snarlika och det kan vara svårt att veta vad man har drabbats av. Båda infektionerna sprids via kontaktsmitta och dropsmitta. Vanligtvis får du symptom som feber, torrhosta och trötthet vid både influensa och Covid-19. För att enklare kunna avgöra vad du drabbats av så har vi listat de vanligaste symptomen för respektive infektion nedan.   

Influensa – Symptom

Det tar oftast 1-4 dagar från att man smittats tills att man känner av symptom. Vanliga influensa symptom är: 

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta  
 • Trötthet
 • Frusen
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk

Covid-19 – Symptom

Symptomen skiljer sig mycket från person till person. En del drabbas utan att märka det och en del kan bli svårt sjuka och behöva vård på sjukhus. Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Ont i halsen och hosta    
 • Andningspåverkan/Svårare att andas
 • Led och/eller muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Nedsatt smak- och luktsinne
 • illamående

Har vaccin mot influensa några biverkningar?

Det förekommer milda biverkningar i samband med alla vaccinationer. Dessa är rodnad, svullnad och klåda kring injektionsområdet. Viktigt att notera är att vaccin i de flesta fall är baserat på äggprotein, äggallergiker ombeds rådfråga någon av våra läkare som alltid är på plats innan vaccinering mot influensa för att undvika allergisk reaktion.

Vänligen välj klinik eller vårdbuss för tidsbokning.

Boka tid redan idag genom att välja mottagning och ledig tid. Riskgrupper och 65 år och äldre vaccinerar sig helt kostnadsfritt*, hos oss på Legehuset. *Gäller just nu endast i Stockholm från och med den 8e november. Pris för övriga endast 245 SEK.

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar kopplade till Grundskydd

Grundskydd är ett paraplybegrepp som är applicerbart på samtliga vacciner.  Du får ett fullgott grundskydd när du mottagit samtliga doser av ett vaccin.

När vi talar om grundskydd i en allmän mening refererar vi till de vaccinationer som ges under grundskolegången, i det som heter det nationella barnvaccinationsprogrammet.  

I detta vaccinationsprogram erbjuds vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio, pneumokocker, påssjuka, Influensa typ B, röda hund, mässling, hepatit b, rotavirus samt HPV till alla skolungdomar.

Majoriteten av vaccinen i barnvaccinationsprogrammet ger ett skydd livet ut. Men vaccinen för difteri, kikhosta och stelkramp kräver påfyllnadsdoser för att du ska ha kvar skydd.  

Vaccin som ingår i grundskydd är difteri, stelkramp och kikhosta. Grundskyddsvaccin ges som ett kombinationsvaccin och ger då skydd mot samtliga tre sjukdomar.  

Den angivna rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att fylla på grundskyddet vart 20:e år. Om du mottog samtliga vaccin i barnvaccinationsprogrammet bör du fylla på någon gång efter det att du fyllt 30 år.  

Vid resor till utlandet ökar risken för att möta på någon av de virus eller bakterier som föranleder sjukdomarna som vaccinet ger skydd mot. Om du inte har fyllt på ditt grundskydd löper du risk att bli allvarligt sjuk vid besök i utlandet eller, även här i Sverige. 

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.