Japansk encefalit

VACCINATION

JAPANSK ENCEFALIT

Japansk encefalit

Japansk encefalit är virusorsakad hjärnhinneinflammation som även kallas för japansk hjärnfeber. Sjukdomen finns främst i Sydostasien och har en hög dödlighet. Japansk encefalit sprids till både människor och djur genom myggor. Den som insjuknar kan få symtom liknande en allvarlig inflammation med frossa, hög feber, förvirring, oro, svår huvudvärk och kramper. Om sjukdomen utvecklas kan det ofta leda till att den drabbade hamnar i koma. Det kan även förekomma kroniska besvär av sjukdomen som känslomässig instabilitet och dövhet. Myggorna som sprider viruset trivs bäst i en miljö bland grisar och landsbygden innebär därför ett riskområde. Inkubationstiden för japansk encefalit är mellan fem och tio dagar.

PRIS: 1195 kr

Varaktighet: 15min

När behövs vaccinering mot japansk encefalit?

Vaccination mot japansk encefalit rekommenderas för barn från 2 månaders ålder och uppåt. Även vuxna och äldre rekommenderas att ta vaccination mot japansk encefalit i de fall längre resor i riskområden planeras. Vaccinationen utgörs av två doser med fyra veckors mellanrum för bäst skydd. För vuxna rekommenderas det även en tredje påfyllnadsdos som ska tas 12–24 månader efter senast tagna dos.

Har vaccin mot japansk encefalit några biverkningar?

Vaccinet rekommenderas främst i de fall då resan planeras vara längre än tre veckor och där den resande planerar att befinna sig på landsbygden i riskländer. Biverkningarna för vaccinet är vanligtvis milda och går över inom några dagar. Det som kan förekomma är muskelsmärta, ömhet och svullnad kring injektionsområdet. Även huvudvärk, illamående och trötthet är vanligt att uppleva. Det är väldigt ovanligt att det tillkommer några allvarliga biverkningar av vaccinationen.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.