Kikhosta

VACCINATION

KIKHOSTA

Kikhosta

Kikhosta är vanligare bland barn än bland vuxna. Dock är det inte omöjligt att även vuxna blir sjuka eftersom infektionen är en mycket smittsam sjukdom. De allra flesta barn i Sverige är vaccinerade mot kikhosta.

För det mesta brukar kikhosta inte behöva någon behandling utan den går över av sig själv. För spädbarn kan dock kikhosta vara farligt och sjukhusbehandling kan bli aktuell. Symptomen för kikhosta är bland annat en långvarig och svår hosta, oftast brukar symptomen hos barn vara som en vanlig förkylning där de kan få bland annat feber och halsont.

När sjukdomen pågått i ungefär en vecka med intensiv hosta uppkommer segt slem som ger svårigheter med andningen. I det stadiet kan ett pipande ljud höras vid inandning. Det kallas för kikning och är grunden till sjukdomens namn. Bakterien som orsakar sjukdomen fäster sig på olika vävnader i luftvägarna och sprider sig. Sjukdomen är en droppsmitta och förs vidare i luften via luftvägarna.

PRIS: 395 kr

Varaktighet: 15min

När sker vaccinering mot kikhosta?

Vaccinering mot kikhosta ingår i Sveriges allmänna vaccinationsprogram. Från år 1996 erbjuds vaccination för alla spädbarn när de är 3,5 och 12 månader gamla, samt vid 5-6 års ålder och vid 14-16 års ålder tillkommer en påfyllnadsdos (gäller barn som är födda från 2002).

Har vaccin mot kikhosta några biverkningar?

Det kan förekomma kortvariga och lätta biverkningar som rodnad, klåda, ömhet och svullnad kring injektionsområdet. Det kan även uppstå biverkningar som illamående, sjukdomskänsla, huvudvärk och feber efter vaccinationen.

Vänligen välj klinik för tidsbokning.

Boka tid genom att välja mottagning och ledig tid.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.