Malaria

VACCINATION

mALARIA

Malaria

Malaria smittar genom myggor och kan vara en livshotande sjukdom. Myggor kan bära på parasiter som förs över till människors blod i samband med ett myggstick. Symtom på malaria är huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, frossa, diarré och svettningar. Inkubationstiden för malaria är ungefär en till fyra veckor. Det är dock även möjligt att sjukdomen bryter ut efter flera år. Trots att det finns läkemedel som förebygger malaria, är det viktigt att hålla sig borta från myggor, exempelvis genom att använda myggnät. Malaria förekommer främst i tropiska länder.

PRIS: 140 kr

Varaktighet: 15min

När behövs malariaprofylax?

Resedestination och resans tidsomfattning avgör vilka malariatabletter som bör tas. Det finns olika tabletter och det är viktigt att i god tid innan resan ta reda på vilka tabletter som behövs. Vissa tabletter ska tas omkring 1–3 veckor innan resa och sedan tas regelbundet även under resan. Både barn och vuxna kan ta tabletterna, dock är det åldern och vikten på barnet som avgör hur stor mängd av läkemedlet som behövs.

Har malariaprofylax några biverkningar?

Det är väldigt viktigt att noga följa instruktionerna för malariaprofylax. Överdosering kan ge upphov till allvarlig sjukdom. Biverkningarna för malariatabletter varierar beroende på vilken typ av tablett som tas. Vanligtvis kan biverkningarna vara yrsel, illamående och huvudvärk. Alla får inte biverkningar.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.