Mässling (MPR)

Vaccin mot mässling ingår i ett kombinationsvaccin som kallas för MPR (mässling, påssjuka, röda hund). Kombinationsvaccinet ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet vilket innebär att de flesta barn i Sverige har fått vaccinet. Mässling är väldigt sällsynt i Sverige men det kan ändå uppstå några enstaka fall. Det är väldigt viktigt att berätta för andra om sin egen eller sitt barns smitta, eftersom sjukdomarna (MPR) är mycket allvarliga. Trots att sjukdomarna som ingår i kombinationsvaccinet inte vanligen förekommer i Sverige är det viktigt att tänka på att vaccinera sig och sitt barn eftersom smittan för sjukdomarna finns runt om i världen.
Mässling, påssjuka och röda hund drabbar oftast vuxna hårdare än barn. För personer som inte vaccinerats med kombinationsvaccinet i tidig ålder, är det därför en god rekommendation att ta vaccinet i vuxen ålder.

PRICE: 510 kr

Varaktighet: 15min

Har vaccin mot mässling några biverkningar?

Biverkningar av MPR-vaccin är vanligen feber under veckan kring vaccineringen. Febern är inte farlig men kan upplevas som obehaglig. Den allvarligaste biverkningen är hjärnhinneinflammation, det är dock extremt ovanligt att drabbas av. Hjärnhinneinflammation orsakad av sjukdomarna är dock vanligare, vilket gör vaccinet till ett säkrare val.
Sedan 1998 har det funnits en motsättning kring vaccinering som handlar om att vaccinering med MPR kan orsaka autism hos små barn. Efter granskningar av undersökningar som hävdat det, har påståendena visat sig vara felaktiga. Även nya undersökningar har gjorts och det finns inga indikationer som tyder på att vaccinering med MPR skulle orsaka autism hos små barn. Motsättningen ledde dock till att en del föräldrar, särskilt i Storbritannien men även USA, valde att avstå vaccinering av sina barn. Vilket då resulterade i att utbrott av mässling och påssjuka ökade och drabbade barn hårt med många dödsfall.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT