Meningokocker

VACCINATION

MENINGOKOCKER

GRUPP B

Meningokocker

Meningokocker kan orsaka hjärnhinneinflammation och består av en grupp bakterier. De som drabbas mer av sjukdomen är unga vuxna och barn i ung ålder. Sjukdomens symptom liknar influensa och är vanligast att få under vintern. Meningokocker kan vara väldigt allvarlig och ibland även leda till dödsfall. Det finns även en allvarligare form av meningokocker som utmärks av ett sjunkande blodtryck och blodförgiftning med hudblödningar. Idag har 13 olika grupper av meningokocker identifierats. Bland annat grupperna: W-135, A, B, C, X, Y. Om sjukdomen inträffar är det möjligt att behandla den med antibiotika. Det går även att vaccinera sig mot en del bakteriegrupper inom meningokocker

PRIS: 1395 kr

Varaktighet: 15min

När behövs vaccinering mot meningokocker?

I Sverige är sjukdomen ovanlig men vissa fall inträffar. Rapporter om större utbrott de senaste åren har hittills kommit från Afrika. Eftersom det finns olika grupper av meningokocker (de vanligaste är A, B, C, Y och W) kan vaccinering mot en grupp inte ge skydd för infektioner via andra bakteriegrupper inom meningokocker. Individer med sjukdomstillstånd som kan medföra ökad risk att drabbas av invasiv meningokockinfektion bör ta vaccinet. Vid resor till platser där smittan är aktuell rekommenderas samtliga att ta vaccinet.

Har vaccin mot meningokocker några biverkningar?

Även om sjukdomen går att behandla med antibiotika är det viktigt att vaccinera sig för att förebygga farliga infektioner. Allvarliga biverkningar av vaccinet är väldigt ovanliga. De flesta upplever lättare biverkningar som svullnad, ömhet och rodnad kring injektionsområdet.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.