Påssjuka (MPR)

Vaccin mot påssjuka ingår i ett kombinationsvaccin som kallas för MPR (mässling, påssjuka, röda hund). Kombinationsvaccinet ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet vilket innebär att de flesta barn i Sverige har fått vaccinet. Påssjuka är väldigt sällsynt i Sverige men det kan ändå uppstå enstaka fall. Det är väldigt viktigt att berätta för andra om sin egen eller sitt barns smitta, eftersom sjukdomarna (MPR) är mycket allvarliga. Trots att sjukdomarna som ingår i kombinationsvaccinet inte vanligen förekommer i Sverige är det viktigt att tänka på att vaccinera sig och sitt barn eftersom smittan för sjukdomarna finns runt om i världen.

PRIS: 510 kr

Varaktighet: 15min

Har vaccin mot påssjuka några biverkningar?

Milda biverkningar kan förekomma av vaccinet i form av rodnad, svullnad och klåda kring injektionsområde samt feber. Den allvarligaste biverkningen är hjärnhinneinflammation, det är dock extremt ovanligt att drabbas av. Hjärnhinneinflammation orsakad av sjukdomarna är dock vanligare, vilket gör vaccinet till ett säkrare val.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT