Pneumokocker

VACCINATION

pNEUMOKOCKER

Pneumokocker

Pneumokockbakterien kan vara orsaken till exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation. Bakterien drabbar för det mesta individer över 65 år eller yngre barn under 2 år. Sjukdomarna orsakade av pneumokocker kan behandlas med antibiotika. Allvarliga fall som orsakas av pneumokocker är ovanliga men kan förekomma. Exempelvis i form av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Personer som i övrigt är friska brukar inte drabbas av dödsfall vid pneumokockinfektion.

PRIS: 430kr (pneumovax) / 845kr (Prevenar 13)

Varaktighet: 15min

När sker vaccinering mot pneumokocker?

Vaccin mot pneumokocker kommer i två former. Den första formen kallas för konjugatvaccin och förekommer i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ges i tre doser i åldrarna 3 månader, 5 månader och 12 månader. Barn som är mellan 1–2 år får istället två doser av vaccinet. De som är mellan 2 och 5 år erbjuds vaccination med antingen en dos av PCV13 eller två doser av PCV10. Vaccinet kan sedan kompletteras till att omfatta pneumokock fram till de är 6 år. Både barn och vuxna som befinner sig i någon riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig med konjugatvaccin. Den andra formen av vaccination kallas för polysackaridvaccin. Detta rekommenderas både till barn och vuxna som löper större risk för att få allvarliga pneumokockinfektioner. Personer över 65 år rekommenderas att ta vaccinet.

Har vaccin mot pneumokocker några biverkningar?

Pneumokockinfektioner har med tiden blivit mer och mer resistenta mot antibiotika och det är därför viktigt att vaccinera sig för att förhindra dessa infektioner. Biverkningar som kan förekomma i samband med vaccinet är rodnad, klåda och svullnad kring injektionsområdet. Ibland kan vissa även uppleva minskad aptit. Få personer kan även uppleva kräkningar, diarré eller allergiska reaktioner. För spädbarn kan biverkningarna vara irritabilitet och feber.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.