Röda hund

VACCINATION

RÖDA HUND

Röda hund

Röda hund som kallas även Rubella, är en infektionsframkallande sjukdom orsakad av RNA-viruset. Röda hund klassas som en barnsjukdom och är smittsam. Eftersom många barn vaccineras redan vid 18 månader är röda hund ovanlig i Sverige jämfört med tidigare. Sjukdomen finns dock runt om i världen och kan vara vanlig i flera länder. Inkubationstiden för sjukdomen är ungefär 2 till 3 veckor och därefter uppkommer röda hudutslag. Symptomen är vanligtvis feber, snuva, bruna eller blåröda hudutslag, ledvärk och svullna lymfkörtlar.
Eftersom sjukdomen kan ge allvarliga fosterskador om gravida infekteras i tidigt stadie av graviditeten är vaccination mot röda hund en del av det svenska allmänna vaccinationsprogrammet. Det har visat sig vara effektivt och minskat risken för fosterskador med anledning av röda hund.

PRIS: 425 kr

Varaktighet: 15min

När sker vaccinering mot röda hund?

Vaccinet mot röda hund ges i form av ett kombinationsvaccin för mässling, påssjuka och röda hund, även kallat för MPR. Detta ges i två doser, varav första dosen ges när barnet är 18 månader och andra dosen ges när barnet går i årskurs 1–2 via elevhälsan. Samtliga individer bör se över sitt eget och sina barns skydd om utlandsresa förekommer då smittspridningen fortfarande kan vara aktuell i flera utvecklingsländer. För den som är gravid är det extra viktigt att se över skyddet då fostret kan fara illa. Om någon smittas tidigt i graviditeten finns det större risk att barnet föds med hjärtfel, syn- och hörseldefekter, hjärnskador och röda hund. Det kan även i vissa fall leda till missfall.

Har vaccin mot röda hund några biverkningar?

Vaccination mot röda hund tillhör kombinationsvaccinet MPR (mässling, påssjuka och röda hund). Vaccinet innehåller levande försvagade virusstammar av sjukdomarna och biverkningarna från vaccinet kan vara en lättare typ av förkylning. Ungefär 5–10 procent av de som vaccinerar sig kan få bleka utslag och feber i någon vecka efter vaccination. Barn kan drabbas av ledvärk, feberkramp, allergireaktion och kortvarig förstoring av lymfkörtlar. Dessa biverkningar är dock mycket ovanliga.

Vill du ha hjälp?

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.