Stelkramp

Vaccination

Stelkramp

Vaccination mot Stelkramp

Som en del av vårt uppdrag att främja god hälsa och förebygga sjukdomar erbjuder vi på vår klinik vaccination mot stelkramp. Stelkramp är en allvarlig sjukdom som kan uppstå när stelkrampsbakterier kommer in i kroppen, vanligtvis genom en skada som har penetrerat huden. Dessa bakterier producerar en giftig substans som kan orsaka kramper och styvhet i musklerna, inklusive andningsmusklerna, vilket i värsta fall kan leda till döden.

Vad är stelkramp?

Stelkrampsbakterier finns i jord och smuts. När en person skadas, t.ex. genom en stick- eller skärskada, kan bakterierna komma in i kroppen och börja producera toxinet som föranleder sjukdom. Symptomen kan uppstå inom några dagar till flera veckor efter skadan.

PRIS: 395 kr

Varaktighet: 15min

Varför är vaccination mot stelkramp viktigt?

Stelkramp är en allvarlig sjukdom som kan leda till permanenta skador och död. Det är viktigt att skydda sig mot sjukdomen genom att ta vaccinet. Eftersom stelkrampbakterierna finns i jord och smuts är det svårt att helt undvika att exponeras för dem, men med vaccinet kan du skydda dig själv mot sjukdomen.

Vem behöver vaccination mot stelkramp?

Alla personer bör ha en grundläggande serie av stelkrampsvaccinationer under barndomen och sedan uppdatera dem vart 10:e år. Detta inkluderar personer som arbetar i trädgårdsarbete, lantbruk eller byggbranschen, där exponering för jord och smuts är vanlig. Personer som reser till länder där stelkramp är vanligt bör också överväga att ta vaccinet.

Hur fungerar vaccinet mot stelkramp?

Stelkrampsvaccinet innehåller en inaktiv form av toxinet som orsakar sjukdomen. När vaccinet injiceras i kroppen, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar mot toxinet. Om du sedan exponeras för bakterierna kommer dina antikroppar att bekämpa toxinet och förhindra sjukdomen.

Vad kan man förvänta sig efter vaccination mot stelkramp?

Efter vaccination kan man uppleva milda biverkningar som smärta och rodnad på injektionsstället, huvudvärk eller trötthet. Dessa symtom försvinner vanligtvis inom några dagar. Det är viktigt att notera att det är bättre att ta vaccinet i förebyggande syfte än att vänta tills efter en skada har uppstått.

Boka tid genom att välja mottagning och ledig tid.

Vänligen välj klinik för tidsbokning.

stelkramp

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.