Stelkramp

Vaccination

Stelkramp

Stelkramp

Eftersom vaccination mot stelkramp har funnits i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet väldigt länge är sjukdomen ytterst sällsynt i Sverige. Den kan dock återkomma eftersom sjukdomen finns kvar runt om i världen. Stelkramp är en sjukdom som orsakar okontrollerade muskelkramper och kan ge mycket allvarliga följder som andningssvårigheter och i värsta fall dödsfall. Bakterien som orsakar stelkramp finns i jord och smuts och smittar oftast genom att jord kommer i kontakt med ett sår på kroppen. Smitta kan även förekomma via bett från djur. Det är därför viktigt att alltid rengöra sår ordentligt och vid misstanke om smitta snarast uppsöka vård.

PRIS: 395 kr

Varaktighet: 15min

När behövs vaccinering mot stelkramp?

De flesta svenskar är vaccinerade mot stelkramp eftersom vaccineringen ingått i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet sedan länge. Det är dock viktigt att komma ihåg att en vaccination mot stelkramp inte är livslångt. Beroende på hur många gånger en individ fått vaccinet kan det vara bra att ta en påfyllnadsdos efter 10 till 20 år. Även om skyddet från vaccinering skulle ha löpt ut, är det ovanligt att bli smittad av stelkramp i Sverige. Ett fåtal fall uppkommer dock varje år. Vid resor utomlands är det särskilt relevant att se över sitt skydd mot stelkramp. Många länder har inte samma hygieniska förhållanden som i Sverige. Det kan vara bra att tänka på att ta en påfyllnadsdos för att återaktivera eller förstärka skyddet inför resa.

Har vaccin mot stelkramp några biverkningar?

Stelkrampsvaccinet ger milda biverkningar som bland annat svullnad, rodnad och mild irritation kring injektionsområdet. Dessa avtar dock efter några dagar. En annan biverkning kan även vara feber som är tillfällig och går över. Allvarliga biverkningar är väldigt sällsynta.

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via hemsidan eller ring oss på 010-550 26 00 för att veta mer om våra vaccination eller våra andra tjänster.