TBE (Fästingvaccin)

Tick-borne encephalitis, TBE, är en fästingburen virussjukdom som orsakar hjärninflammation. Förutom från fästingbett finns smittrisken även via andra djur som bär på fästingar. Exempelvis hundar, katter, möss och fåglar. Hjärninflammationen som orsakas av TBE kan leda till allvarliga konsekvenser som förlamning och i värsta fall dödsfall. Lindrigare symtom är minnesluckor och huvudvärk.

Pris TBE-vaccination

PRIS Vuxen: 375kr

PRIS Barn: 349 kr

Varaktighet: 15min

Drabbas av TBE – när, var och hur?

TBE finns framförallt i stora delar av Europa och Asien. De största riskområdena är främst naturområden under sommarhalvåret. Finns det planer på att vistas ute i skog och mark är det viktigt att komma ihåg att vaccinera sig med god framförhållning. TBE är en sjukdom som ökar och alla som befinner sig kring riskområden rekommenderas att vaccinera sig.

TBE vaccin – hur många doser behövs?

Vaccination mot TBE måste fyllas på under hela livet för att vara verksamt. Vaccineringen görs i etapper som först är täta och sedan glesare. Andra dosen ges omkring 1 månad efter första dosen. Tredje dosen ges 5-12 månader efter andra dosen. Därefter är det viktigt att fylla på vaccinationen ungefär vart tredje till vart femte år.

Har vaccin mot TBE några biverkningar?

I Sverige finns inga bevisade allvarliga biverkningar från TBE vaccinering. Vanliga biverkningar är att injektionsområdet blir rött, ömt och svullet. En del personer kan uppleva illamående, feber och huvudvärk. Vissa kan även känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. Biverkningarna går över inom några dagar.

Kontakta oss