Vattkoppor (Varivax)

Vattkoppor är en sjukdom som drabbar de flesta i livet. Ju yngre den smittade personen är, desto lindrigare drabbar sjukdomen. Det anses därför fördelaktigt att få vattkoppor som barn och därmed slippa oroa sig för sjukdomen. Dock håller sig viruset för vattkoppor kvar i kroppen och kan senare i livet utvecklas till sjukdomen bältros.

PRIS: 790 kr

Varaktighet: 15min

Finns det vaccin mot vattkoppor?

Idag finns det vaccin mot vattkoppor. Vaccinet är dock relativt nytt och ingår inte i Sveriges allmänna vaccinationsprogram eftersom sjukdomen inte anses farlig för barn. Vissa undantag finns dock för barn som kan ta skada av vattkoppor på grund av exempelvis försämrat immunförsvar eller andra underliggande sjukdomar. Fördelen med att vaccinera sig är, förutom att undvika vattkoppor, även den minskade risken för bältros.

Har vaccin mot vattkoppor några biverkningar?

Milda biverkningar av vaccineringen kan förekomma i form av ömhet, svullnad och rodnad kring injektionsområdet. Även feber kan vara en biverkning som dock avtar inom några dagar. Individer som lider av exempelvis leukemi kan drabbas av en mildare typ av bältros som biverkning. Men allvarliga reaktioner är väldigt ovanliga och förekommer sällan.

Kontakta Oss

LEGEHUSET_IMG_CONTACT