fbpx

Vattkoppor (Varivax)

Pris: .................... 790kr
Varaktighet: ...... 15min

Boka tid

Vattkoppor är en sjukdom som drabbar de flesta i livet. Ju yngre individen som drabbas av sjukdomen är, desto lindrigare är det. Därför anses det även som bra att få vattkoppor som barn då man inte behöver oroa sig för detta mer. Dock kan vattkoppor viruset befinna sig kvar i kroppen och utveckla sjukdomen bältros senare i livet.

Finns det vaccin mot vattkoppor?

Det går idag att vaccinera sig mot vattkoppor, dock är detta vaccin relativt nytt och inger inte i allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige eftersom sjukdomen inte är så pass farlig för barn. Vissa undantag finns dock för barn som kan ta skada av vattkoppor på grund av exempelvis försämrat immunförsvar eller andra underliggande sjukdomar. Men det är inte omöjligt att vaccination mot vattkoppor kommer inom någon framtid att ingå i det svenska vaccinationsprogrammet. Fördelen med att vaccinera sig är, förutom att undvika vattkoppor, även minska risken för bältros.

Har vaccin mot vattkoppor några biverkningar?

Milda biverkningar av vaccineringen kan förkomma såsom ömhet, svullnad och rodnad kring injektionsområdet, även feber kan vara en biverkning. Detta avtar dock inom några dagar. Individer som lider av exempelvis leukemi kan drabbas av en mildare typ av bältros som biverkning. Men allvarliga reaktioner är väldigt ovanliga och förekommer sällan.