Våra hälsokontroller

Vår hälsokoll bygger på att ge dig en omfattande genomgång av dina olika organsystem så att man tidigt kan finna avvikande fynd eller sjukligt tillstånd. Våra hälsokontroller omfattar allt nedan inklusive blodprovtagning med ett läkarbesök där läkare går igenom samtliga resultat med dig som du då får med dig hem.

_________________________________________________________________________________________________________


Hälsokoll Standard


Hälsokontroll standard omfattar över 45 olika markörer som analyserar viktiga hälsoområden.

Boka: 1595 kr


Med Hälsokoll Standard får du en överblick på hur du mår på insidan. I dessa tester utvärderas viktiga värden för att upptäcka eventuella avvikelser. Undersökningen inkluderar blodprov som analyserar 45 olika markörer som genomsyrar ett flertal hälsoområden.


Utöver detta utför våra sjuksköterskor följande fysiska parametrar: Blodtryck, Puls, Syresättning, Vikt/Längd, (BMI, Skelettmuskelprocent, Kroppsfettprocent, Visceralt fett, (ämnesomsättning).


Hälsokollen anpassas utifrån ålder och kön, se specifikation på markörer nedan. 


Hälsokoll Standard - Man under 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider,   


Sköldkörteln: TSH, T4 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt: Testosteron


Hälsokoll Standard - Man över 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   


Sköldkörteln: TSH, T4 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt: Testosteron, PSA 


Hälsokoll Standard - Kvinna under 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider  

 

Sköldkörteln: TSH, T4. T3 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt: T3


Hälsokoll Standard - Kvinna över 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   


Sköldkörteln: TSH, T4. T3 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein, Zink 


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT

 

Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt:  T3, Östradiol 


_________________________________________________________________________________________________________


Hälsokoll Premium


Stora hälsokontrollen omfattar över 55+ olika markörer som analyserar viktiga hälsoområden.

Boka: 2995 kr


Med Hälsokoll Premium får du en omfattande undersökning på hur du mår på insidan. I dessa tester utvärderas många viktiga värden för att upptäcka eventuella avvikelser. Undersökningen inkluderar blodprov som analyserar 55+ olika markörer som genomsyrar ett flertal hälsoområden.  


Utöver detta utför våra sjuksköterskor följande fysiska parametrar: Blodtryck, Puls, Syresättning, Vikt/Längd (BMI, Skelettmuskelprocent, Kroppsfettprocent, Visceralt fett, ämnesomsättning). EKG, Lungspirometri, Urinprov, Avföringsprov, Hörselundersökning, Synundersökning. Hälsokollen anpassas utifrån ålder och kön, se specifikation på markörer nedan. Hälsokoll Premium Man under 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   


Sköldkörteln: TSH, T4 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein


Enzymer: Kreatininkinas


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt: Testosteron  


Hälsokoll Premium - Man över 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider 
 
Sköldkörteln: TSH, T4 

Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 

Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein


Enzymer: Kreatininkinas


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt: Testosteron, PSA


Hälsokoll Premium - Kvinna under 50 år

Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   


Sköldkörteln: TSH, T4. T3 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein


Enzymer: Kreatininkinas 


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt:  T3 


Hälsokoll Premium - Kvinna över 50 år


Hjärt- och kärl: Apo-A1, Apo B, ApoB/ApoA1-kvot, Kolesterol-total, LDL, HDL, Triglycerider   


Sköldkörteln: TSH, T4. T3 


Diabetes: HbA1c, Glukos, C-peptid 


Vitaminer & mineraler: Vitamin B12, Folsyra, Vitamin D, Magnesium, Järn, Ferritin, Transferrin, Järnmättnad, Homocystein


Enzymer: Kreatininkinas


Lever: ALAT, ASAT, ALP, GT, Bilirubin, Konjugerad bilirubin 


Njurar: Krea, Natrium, Kalium, Kalcium, eGFR (Cyst C), Cystatin C, Albumin, Fosfat, Klorid, Urat 


Blodstatus: Leukocyter, Erytrocyter, Hemoglobin, Trombocyter, MCH, MCV, EVF 


B-celler: Lymfocyter, Neutrofila, Eosinafila, Basofila, Monocyster 


Inflammation: hs-CRP, SR 


Övrigt:  FSH, Östradiol